เบอร์โทร วัดเศวตฉัตร

แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน จังหวัดกรุงเทพ