เบอร์โทร วัดเวตวันธรรมาวาส

แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ จังหวัดกรุงเทพ