เบอร์โทร วัดเลียบราษฎร์บำรุง

แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ จังหวัดกรุงเทพ