เบอร์โทร วัดเลา

แขวงท่าข้าม แขวงบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพ