เบอร์โทร วัดเรไร

แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน จังหวัดกรุงเทพ