เบอร์โทร วัดเรืองยศสุทธาราม

แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม จังหวัดกรุงเทพ