เบอร์โทร วัดเพลง

แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน จังหวัดกรุงเทพ