เบอร์โทร วัดเทพลีลา

แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพ