เบอร์โทร วัดเทพพล

แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน จังหวัดกรุงเทพ