เบอร์โทร วัดเทพนิมิตต์

แขวงสีกัน เขตดอนเมือง จังหวัดกรุงเทพ