เบอร์โทร วัดเชิงเลน

แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพ