เบอร์โทร วัดเจ้าอาม

แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพ