เบอร์โทร วัดเจ้ามูล

แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ จังหวัดกรุงเทพ