เบอร์โทร วัดเกาะ

แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน จังหวัดกรุงเทพ