เบอร์โทร วัดอุดมรังสี

แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพ