เบอร์โทร วัดอินทาราม

แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพ