เบอร์โทร วัดอินทร์บรรจงทรงวาดราษฎร์บำรุง

แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม จังหวัดกรุงเทพ