เบอร์โทร วัดอินทราวาส

แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน จังหวัดกรุงเทพ