เบอร์โทร วัดอินทรวิหาร

แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพ