เบอร์โทร วัดอัมพวา

แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพ