เบอร์โทร วัดอัมพวัน

แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพ