เบอร์โทร วัดอัปสรสวรรค์

แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ จังหวัดกรุงเทพ