เบอร์โทร วัดอรุณราชวราราม

แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ จังหวัดกรุงเทพ