เบอร์โทร วัดอมรินทราราม

แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพ