เบอร์โทร วัดอมรทายิการาม

แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพ