เบอร์โทร วัดอนัมนิกายาราม

แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ จังหวัดกรุงเทพ