เบอร์โทร วัดอนงคาราม

แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน จังหวัดกรุงเทพ