เบอร์โทร วัดหิรัญรูจี

แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพ