เบอร์โทร วัดหัวกระบือ

แขวงท่าข้าม บางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพ