เบอร์โทร วัดหลักสี่

แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพ