เบอร์โทร วัดหนัง

แขวงบางค้อ เขตจอมทอง จังหวัดกรุงเทพ