เบอร์โทร วัดหงส์รัตนาราม

แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ จังหวัดกรุงเทพ