เบอร์โทร วัดสุวรรณ

แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน จังหวัดกรุงเทพ