เบอร์โทร วัดสุวรรณาราม

แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพ