เบอร์โทร วัดสุนทรธรรมทาน

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จังหวัดกรุงเทพ