เบอร์โทร วัดสุธรรมวดี

แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพ