เบอร์โทร วัดสุทธิสะอาด

แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา จังหวัดกรุงเทพ