เบอร์โทร วัดสุขใจ

แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา จังหวัดกรุงเทพ