เบอร์โทร วัดสีสุก

แขวงบางมด เขตจอมทอง จังหวัดกรุงเทพ