เบอร์โทร วัดสีกัน

แขวงสีกัน เขตดอนเมือง จังหวัดกรุงเทพ