เบอร์โทร วัดสามพระยา

แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพ