เบอร์โทร วัดสัมมาชัญญาวาส

แขวงบางชัน เขตคลองสามวา จังหวัดกรุงเทพ