เบอร์โทร วัดสัมพันธวงศ์

แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ จังหวัดกรุงเทพ