เบอร์โทร วัดสันติธรรมาราม

แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพ