เบอร์โทร วัดสะพาน

แขวงพระโขนง เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพ