เบอร์โทร วัดสร้อยทอง

แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ จังหวัดกรุงเทพ