เบอร์โทร วัดสระเกศ

แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จังหวัดกรุงเทพ