เบอร์โทร วัดสมรโกฎิ

แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน จังหวัดกรุงเทพ