เบอร์โทร วัดสมณานัมบริหาร

แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพ