เบอร์โทร วัดศิริวัฒนาราม

แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน จังหวัดกรุงเทพ